arkitektoner, brent leire, h.15 cm

 Kristine Hjertholm 1993
arkitekton, malt betong, h.141cm,
Rådhusplassen, Oslo 1994
Billedhoggerforeningens jubileumsutstilling
Kristine Hjertholm 
"MA" h.215 cm,
 Kristine Hjertholm
skulpturoppdrag Rikshopitalet 1998
skulptur, støpt bly, h.90 cm 
Kristine Hjertholm 1985
"Kleio", malt treskulptur, h.170 cm
Kristine Hjertholm 1985
epoxyskulptur på tur, photoshop egne foto
 Kristine Hjertholm
bladgull på tre, h.36 cm
Kristine Hjertholm 2015
bronseskulptur, h.90 cm
 Kristine Hjertholm 1988
bronseskulptur, lengde 13 cm
 Kristine Hjertholm 2004
aktstudie, bronse, h.38 cm
Kristine Hjertholm 1988